CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG
THỐNG KÊ

Tổng số vỏ lon đã tái chế

300+

ngàn vỏ lon


Giảm phát thải khí CO2

31+

tấn CO2


Tiết kiệm năng lượng

540000+

kwH


Thời gian tái chế vỏ lon

60

ngày


THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP