Kết quả các chương trình quà tặng

Cập nhật kết quả các chương trình quà tặng

September 30, 2022

Nhà vô địch ép vỏ lon nhôm – Gameshow 02

Cuộc thi Nhà vô địch ép vỏ lon nhôm số thứ hai tiếp tục được tổ chức ở nhà hàng Dê tươi Huynh Đệ - TP Thủ Đức vào ngày 24 tháng 9 năm 2022. Với sự tham gia đông đảo của khách và nhân viên tại nhà hàng, cuộc thi đã diễn ra vô cùng sôi nổi và hấp dẫn.
September 17, 2022

Nhà vô địch ép vỏ lon nhôm – Gameshow 01

Cuộc thi Nhà vô địch ép vỏ lon nhôm số đầu tiên được tổ chức ở nhà hàng Dê tươi Huynh Đệ - TP Thủ Đức vào ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với sự tham gia đông đảo của khách và nhân viên tại nhà hàng, cuộc thi đã diễn ra vô cùng sôi nổi và hấp dẫn.