Một hành trình không kết thúc...


300+

nghìn vỏ lon


Tất cả các loại vỏ lon được làm từ nhôm với bất kỳ kích thước nào.
1000+

điểm thu gom


Đến từ 21 tỉnh thành trên cả nước. Mỗi điểm thu gom là một thành viên.
6000+

lượt thu gom


Mỗi lần giao nhận vỏ lon tại điểm thu gom là một lượt thu gom.
9000+

km


Tổng quãng đường các xe thu gom đã đi được cho đến thời điểm hiện tại.

Nhà máy tái chế vỏ lon nhôm