September 30, 2022

Nhà vô địch ép vỏ lon nhôm – Gameshow 02

Cuộc thi Nhà vô địch ép vỏ lon nhôm số thứ hai tiếp tục được tổ chức ở nhà hàng Dê tươi Huynh Đệ - TP Thủ Đức vào ngày 24 tháng 9 năm 2022. Với sự tham gia đông đảo của khách và nhân viên tại nhà hàng, cuộc thi đã diễn ra vô cùng sôi nổi và hấp dẫn.
September 17, 2022

Nhà vô địch ép vỏ lon nhôm – Gameshow 01

Cuộc thi Nhà vô địch ép vỏ lon nhôm số đầu tiên được tổ chức ở nhà hàng Dê tươi Huynh Đệ - TP Thủ Đức vào ngày 17 tháng 9 năm 2022. Với sự tham gia đông đảo của khách và nhân viên tại nhà hàng, cuộc thi đã diễn ra vô cùng sôi nổi và hấp dẫn.
July 21, 2022

Chính thức khởi động Hành trình Can to Can

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, tại khách sạn Sheraton Sài Gòn diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc triển khai dự án tái chế tuần hoàn khép kín Lon-thành-Lon (Can-to-Can) giữa Trung tâm truyền thông Tài Nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, công ty Lagom Việt Nam, công ty TBC-BALL Việt Nam, công ty Anglo Asia (Thái Lan) và công ty UACJ (Thái Lan). Qua sự kiện này, năm thành viên đầu tiên đã chính thức khởi động hành trình Can to Can, mở ra một trang mới trong lĩnh vực tái chế vỏ lon nhôm tại Việt Nam.